Achterste Erm

Het oud-Drentse dorp is ontstaan als esrandnederzetting en is gevormd uit meerdere buurschappen die in de loop der tijd naar elkaar toe zijn gegroeid. In Achterste Erm zijn nog wat restanten van de brinken te vinden, met aan de oostzijde ’t Veldtien. Vroeger werden Erm en Achterste Erm van elkaar gescheiden door de Groote Ermeresch, tegenwoordig de N34. Je vindt in beide dorpen een aantal fraaie boerderijen, waarvan de oorsprong teruggaat tot in de achttiende en negentiende eeuw.

Te zien en te doen in Achterste Erm