Stichting ToReCo

Stichting ToReCo werkt samen met de gemeente Coevorden aan de uitvoering van de vernieuwde vrijetijdsnota.  

De toeristische agenda bestaat uit vier centrale thema’s.

 1. Een vitaal aanbod

 2. Een levendige gemeente

 3. Dé fiets- en wandelgemeente

 4. Optimale informatievoorziening

Zoals iedere organisatie werkt ook de Stichting ToReCo vanuit een heldere missie en visie. Deze liggen ten grondslag aan alle initiatieven, investeringen, keuzes en werkzaamheden die de Stichting uitvoert. Iedere medewerker en vrijwilliger dient deze kernwaarden te kennen en ook van daaruit te handelen.

Hoewel een missie en visie van een organisatie stabiele waarden zijn, is het toch goed om bij het ingaan van een nieuwe beleidsperiode de huidige missie en visie kritisch te bekijken. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwde missie en visie.

Missie

De Stichting ToReCo draagt samen met partners bij aan het versterken van het toeristisch en recreatief product van de gemeente Coevorden. Dit met als doelstelling het vergroten van het aantal overnachtingen en bestedingen in de gemeente. Hiertoe werkt de Stichting ToReCo nauw samen met ondernemers, diverse partners, naastgelegen toeristische regio’s en de gemeente.

Visie

De Stichting ToReCo ziet het als taak om op een ondernemende en inspirerende wijze bij te dragen aan de positionering van de gemeente Coevorden als één van de toonaangevende vrijetijdsgemeenten in Drenthe. Vanuit een heldere marketingstrategie draagt de Stichting bij aan deze positionering en zorgt zij dat de gemeente Coevorden als onderdeel van de provincie Drenthe en de Hondsrug regio gepositioneerd wordt als aantrekkelijke recreatieve en toeristische bestemming.

De doelstelling van de Stichting ToReCo vormen de uitgangspunten van het huidige beleidsplan. Stichting ToReCo heeft ten doel:
Het bevorderen van de mogelijkheden op het gebied van toerisme en recreatie binnen de gemeente Coevorden;

 • Het coördineren van promotieactiviteiten op het terrein van toerisme en recreatie in en voor
  de gemeente Coevorden, evenals het promoten van (nieuwe) activiteiten op dit terrein;
 • Het behartigen van de belangen van ondernemers werkzaam in en/of betrokken bij de
  toeristische en recreatieve sector in de gemeente Coevorden;
 • Het aanspreekpunt te zijn voor de gemeente, provincie en andere instanties;
 • Het informeren en geven van adviezen;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband
  houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Aan deze doelstellingen heeft de Stichting in de afgelopen jaren invulling gegeven door zich te richten op toeristische informatievoorziening, productontwikkeling en marketing van het toeristische product in de gemeente Coevorden.

Het team van Stichting ToReCo werkt enthousiast en ambitieus aan de invulling en uitwerking van bovenstaande doelstellingen.

Wie zijn wij:

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Jan Seubring
Secretaris: Jet Hoeijenbosch
Penningmeester: Peter Klein
Lid: Erwin Wielens 
Lid: (mw.) Jos Kasten
Lid: Gianne Heling
Lid: Jurjen Huitema

Het team bestaat uit:
Directeur: (mw.) Jos Kasten
TIP coördinator: Janny Tietema
Communicatie, marketing en vormgeving: Mariëlle Nederhoed
Eindredactie: Jeanette Croezen
Social media: Roel van der Veen

Daarnaast worden wij ondersteund door +/- 35 vrijwilligers.

U kunt ons kantoor bezoeken op het volgende adres:
Eendrachtstraat 11
7742 VJ COEVORDEN

Telefoon 0524 – 745030
E-mail info@toreco.nl

In de volgende plaatsen is een Tourist Info gevestigd

Tourist Info Coevorden

Haven 4
7741 JV  COEVORDEN
Telefoon 0524 – 525150
E-mail coevorden@toreco.nl 

Openingstijden
ma t/m za 09.30 – 17.00 uur 

Tourist Info Schoonoord

Tramstraat 15
7848 BG  SCHOONOORD

Telefoon 0591 – 381908
E-mail info@toreco.nl

Openingstijden
di t/m vr 09.00 – 18.00 uur
za 09.00 – 17.00 uur

Tourist Info Sleen

Bannerschultestraat 11a
7841 AA  SLEEN

Telefoon 0591 – 362282
E-mail sleen@toreco.nl

Openingstijden
di t/m za 09.30 – 17.00 uur

Tourist Info Gees

Dorpsstraat 48
7863 PD  GEES

Telefoon 0524 – 581704
E-mail gees@toreco.nl

Openingstijden
di, vrij en za 10.00 – 13.00 uur

Vanaf 1 okt gesloten

Tourist Info Aalden – Zweeloo 

Aelderstraat 21a
7854 RN  AALDEN

Telefoon 0591 – 372299
E-mail zweeloo@toreco.nl 

Openingstijden
ma t/m za 10.00 – 14.00 uur (1 apr tot 1 okt)
di, vrij en za 10.00 – 13.00 uur (1 okt tot 1 apr)