De Kiel

De Kiel ligt ongeveer 2 kilometer ten noorden van Schoonoord en dankt haar naam aan het kielvormige “kruispunt” van enkele wegen. Op dit punt kwamen zeven boermarken bij elkaar. Dit is nog te zien aan de Zevenmarkensteen die er staat.

De Kiel is de meest noordelijke plaats in de gemeente. Op de kadastrale kaart van 1832 was nog geen enkele bebouwing aangegeven. De omgeving van De Kiel was grotendeels heideveld dat in de crisisjaren van de vorige eeuw is ontgonnen. Een groot deel is door Staatsbosbeheer ingeplant en het gebied is van grote betekenis voor de recreatie. De Kiel is nu een welvarende plaats, met verschillende mogelijkheden voor dag- en verblijfsrecreatie. Het dorpshuis is belangrijk in het dorpsleven van De Kiel.

Onze partners in De Kiel