Nieuwe Krim

Nieuwe Krim is een veenkoloniaal dorp langs de Dommerswijk, ontstaan rond 1900. Na de vervening vestigden zich hier boeren. In het kader van de Landarbeiderwet werden er ook een aantal identieke arbeiderswoningen met stukjes landbouwgrond gebouwd. In 1926 werd er tijdens het afgraven van het veen een Romeinse muntschat gevonden. Uit oude correspondentie blijkt dat er veel belangstelling voor de munten was, maar waar ze nu zijn? Niemand die het weet.

Te zien en te doen in Nieuwe Krim