Geesbrug

Geesbrug is ontstaan na de aanleg van de Verlengde Hoogeveense Vaart in de tweede helft van de negentiende eeuw. In de Tweede Wereldoorlog werden Joodse dwangarbeiders ondergebracht in werkkamp Geesbrug. Ze moesten werken in de ontginning, de landbouw en de beschoeiing van het kanaal Coevorden-Zwinderen. Een gedenksteen herinnert aan deze tijd. In het dorp staat een klein, maar karakteristiek Nederlands Hervormde kerkje uit 1912. Geesbrug is prima over het water bereikbaar, met een moderne aanlegsteiger voor toeristische vaartuigen.

Meer weten over Geesbrug? Klik hier!

Te zien en te doen in Geesbrug