Geesbrug

Geesbrug ligt aan de Verlengde Hoogeveense Vaart. Het dorp is ontstaan na de aanleg van de Verlengde Hoogeveense Vaart in de tweede helft van de negentiende eeuw. Alle zes bruggen over het kanaal die in deze gemeente lagen, werden genoemd naar het dichtstbijzijnde dorp of het dorp waar de brug naartoe leidde. De meest westelijke van de zes werd genoemd naar het zanddorp Gees. Bij deze brug ontstond een buurtschap, dat zich pas na de tweede wereldoorlog ontwikkelde tot het dorp Geesbrug.

Het heeft een vrij groot industrieterrein langs de A37. In het dorp zelf is een openbare en protestants-christelijke basisschool gevestigd en een klein maar karakteristiek Nederlands Hervormde kerkje uit 1912. Verder beschikt Geesbrug over een moderne aanlegsteiger voor toeristische vaartuigen en heeft het een actief verenigingsleven die veelvuldig gebruik maakt van het dorpshuis. Voor een heerlijke lunch, diner, hightea en nog veel meer kun je terecht bij Restaurant het Zuiderveld.

Onze partners in Geesbrug