Zwinderen

Zwinderen is een typisch esdorp en ligt aan de A37, tussen Hoogeveen en Emmen. Op de brink ligt de kei ter herinnering aan 775 jaar Zwinderen (1217-1982)..

In Zwinderen lagen in de Middeleeuwen enkele geestelijke goederen. In 1615 werd namelijk de leenrechtigheid, die het klooster Dikninge had op het erf Oldenhuis, voor 120 gulden afgekocht door een familie, die zich Oldenhuis is gaan noemen. In de 17e eeuw telde Zwinderen vier boerderijen (volle erven) en een scheperij. In 1794 waren er vijftien boerderijen: zes volle bedrijven, twee halve en zeven keuterijen, een gevolg van de intensivering van de landbouw, alom in Drenthe.

Het dorp beschikt over een bosbad en een zeer actief verenigingsleven die veelvuldig gebruik maakt van het dorpshuis.

Onze partners in Zwinderen