Coevorden Ganzenstad

Sinds het einde van de 18e eeuw werden door de boeren ganzen vetgemest die op een vast tijdstip naar Coevorden werden gedreven: er was dan Ganzenmarkt. Het drijven van de ganzen gebeurde door ganzenhoedsters. Op de markt in Coevorden werden de ganzen verhandeld en de kooplieden die ganzen gekocht hadden verscheepten deze via Rotterdam naar Engeland, waar zij op de kerstdis terecht kwamen. Zo in de loop der jaren kwam hierin wat verandering, de kooplieden gingen zelf naar de boeren en kochten daar de ganzen op. De Ganzenmarkt is zo rond 1920 verdwenen.

Overgebleven was slechts een jaarmarkt als sluitstuk van drie “Biestemaondagen”. Op deze maandagen werd op de markt vee verhandeld. Het meeste vee kwam op de eerste Biestemaondag, op de tweede maandag was het als regel wat minder en op de derde Biestemaondag kwamen met name de boerenvrouwen naar de stad om hun inkopen te doen. Deze derde Biestemaondag werd daarom ook wel “Olde Wievenmarkt” genoemd. In 1962 werd de traditionele ganzenmarkt weer in ere hersteld. Geen ganzenmarkt zoals die in vroegere jaren werd gehouden. Maar een folkloristische markt.

Net als vroeger worden er ganzen door de winkelstraten naar de markt gedreven. Dit gebeurd door ganzenhoedsters. Meisjes uit Coevorden en omgeving kunnen zich hiervoor opgeven en uit hun midden wordt ’s morgens een Miss-Ganzenhoedster gekozen. Na de middag drijven ganzenhoedster vanaf zes jaar de ganzen door de winkelstraten naar de markt en uit hun midden wordt de Mini-Miss gekozen.
Ganzenmarkt is in de loop der jaren uitgegroeid tot een evenement wat zich niet alleen op de tweede maandag in november afspeelt. Het hele weekend door zijn er tal van activiteiten in het centrum van Coevorden. Veel Coevordenaren vieren het “Ganzenmarkt-weekend” samen met familie, vrienden en bekenden.

Bekijk ook