Havezate ‘de Klencke’

De Klencke is een havezate Oosterhesselen. Het landgoed omvat naast de havezate een vijftal boerderijen met ongeveer 200 hectare land. In 1961 is het landgoed doorde toenmalige eigenaresse, mevrouw E.J. Goddard-van der Wyck (1879-1961), nagelaten aan de Vereniging Natuurmonumenten. De havezate en het bijbehorende bouwhuis zijn in 1976 gerestaureerd. Behalve het gebouw “de Klencke” telt het landgoed nog vijf boerderijen. Direct tegenover de havezate ligt de “Hovinghoeve”. Deze boerderij met “underschoer” is, na een brand in 1990, in de oorspronkelijke staat herbouwd. Door de Vereniging Natuurmonumenten is er een loopstal in de vorm van een traditionele Drentse boerderij bijgebouwd. Even verderop ligt aan de Oude Tolhuisweg het oude Tolhuis. In de 18e eeuw is rondom de havezate een landschap ontstaan van verschillende landbouwgronden afgewisseld door loofbos. Oosterhesselen is van oorsprong een esdorp, met verschillende bouwlanden zoals de Loo-es en de Klenckeres. Het beekdal de Kerkhorsten bestaat nog uit de oorspronkelijke smalle, langwerpige perceelscheidingen, herkenbaar aan de elzensingels die loodrecht op de beek staan. Aan de randen van het beekdal bevinden zich op enkele plekken eikenwallen. Ten zuiden van de essen en de Havezate ligt het Klenckerveld, een heidegebied waar heideschapen grazen. Dit alles behoort tot het landgoed De Klencke. De afwisselende vegetatie levert ook een diversiteit aan diersoorten op. Door de goede infrastrutuur kunt u er heerlijk wandelen of fietsen.

Bekijk ook