Benneveld

Benneveld bestaat voor het grootste deel uit boerderijen. Een aantal boerderijen zijn nog boerenbedrijven, de rest zijn woonhuizen geworden. De kern van het dorp is nu een beschermd dorpsgezicht, een brink vol eiken en linden, met daar omheen oude boerderijen. De inwoners van Benneveld moeten voor voorzieningen naar Aalden en Zweeloo.

Onze partners in Benneveld