Dalerveen

Dalerveen is een veendorp en ligt ten oosten van Dalen. Kenmerkend voor de structuur van het dorp is de gesloten bebouwing in lintvorm. De oudere bebouwing van vóór 1850 ligt op grotere afstand aan de oostzijde van de Hoofdstraat en is hiermee met smalle wegen verbonden.

De Haar ligt tegen Dalerveen aan. Het buurtschap telt slechts 3 woningen. De naam is waarschijnlijk ontleend aan de geografische situatie; een “haar” is namelijk een hoog gelegen stuk grond in het veld of veen.

Onze partners in Dalerveen