Holsloot

Holsloot moet al vroeg bewoond geweest zijn. Dat blijkt uit de vondst van een urnenveld uit de vroege IJzertijd. Holsloot ontwikkelde zich tussen 1850 en 1860 na het graven van de Verlengde Hoogeveensche Vaart. Kanaalgravers, veenarbeiders en dagloners vestigden zich in keten en hutten. In de 20e eeuw kwamen daar boerderijtjes voor in de plaats. De lintbebouwing, met in het centrum een brug, is kenmerkend voor een vervenersdorp.

Te zien en te doen in Holsloot