Holsloot

Holsloot ligt aan het kanaal de Verlengde Hoogeveense Vaart. Het moet al vroeg bewoond geweest zijn, wat blijkt uit de vondst van een kring(grep)urnenveld, die uit de vroege ijzertijd komt. Na het graven van het kanaal, circa 1860, kwam de ontwikkeling van het dorp op gang en het verharden van de zandweg Erm-Dalen heeft daartoe ook bijgedragen. Het aantal boerenbedrijven is de laatste decennia sterk afgenomen; er is nu meer toerisme en er zijn veel kleine ondernemers.

Men ging vroeger aan het kanaal wonen, vanwege het veen. Bij Holsloot ligt een belangrijk verkeersknooppunt Holsloot waar de N34 en A37 elkaar kruisen. De buurtgemeenschap bestaat uit circa 175 gezinnen verdeeld over de kleine plaatsen Holsloot en Den Hool.

Onze partners in Holsloot