Meppen

Meppen ligt ten noorden van Oosterhesselen en ten westen van Aalden. Het monumentale boerendorp is een voorbeeld van een oud Drents dorp, met hoge essen, madelanden en langs de beek (in dit geval twee: Marsstroom en Broekstroom), heide en zandverstuivingen. Meppen is al een oud dorp. Maar nog voordat de plaats ontstond, werd het gebied waarin het ligt al bewoond. De oudste sporen daarvan zijn van zo’n 5.000 jaar voor Christus. Bij opgravingen werden onder andere bij Meppen mesjes om dierenhuiden te bewerken gevonden. Ook is er een bronzen emmer uit de bronstijd gevonden. Later, in de Middeleeuwen, was Meppen de eerste echte kern van bewoning in het gebied. Toch is de oudste vermelding van de plaatsnaam Meppen pas van 1335. Andere plaatsen, die later zijn ontstaan, werden eerder genoemd. Na 1850 is het dorp sterk gegroeid, vooral in zuidelijke richting.

Onze partners in Meppen