Noord Sleen

Noord-Sleen ligt, zoals de naam al zegt, ten noorden van Sleen. Het is een langgerekt es dorp met veel Saksische boerderijen. Uit bodemvondsten blijkt dat Noord-Sleen een lange geschiedenis heeft. Het werd al ruim voor de jaartelling bewoond. Ook de hunebedden aan de Hunebedweg ten noorden van de Zweeloërstraat stammen uit deze tijd.

Het dorp ligt aan de rand van de boswachterij “Het Sleenerzand” en recreatieplas “de Kibbelkoele”. Het is van oorsprong een agrarisch dorp, maar in de jaren zestig van de vorige eeuw verhuisden een aantal boeren naar het ruilverkavelingsgebied De Hullen, nabij Noord-Sleen. De boerderijen in het dorp werden omgebouwd tot woonboerderijen. Het aantal boerenbedrijven neemt steeds verder af, terwijl er vrij veel andere bedrijven bijkomen. In het dorp zijn verder een openbare basisschool, een bosbad, een molen, een café-restaurant en twee campings te vinden.
Noord-Sleen is goed bereikbaar via de provinciale wegen N376 en N381. Noord-Sleen is onderdeel van de ANWB- autoroute: de dr. Picardtroute.

Onze partners in Noord Sleen