Kibbelveen

Kibbelveen ligt aan het Oranjekanaal en grenst aan de prachtige recreatieplas Kibbelkoele en het grote Sleenerzand. De streek bestaat uit slechts 15 boerderijen en woningen. Een aantal ervan zijn nog in gebruik als boerenbedrijf. Het gebied heette een eeuw geleden nog het Noord-Sleenerveen. Tot het einde van de 19e eeuw werd er turf afgegraven. Er werd vroeger niet bepaald systematisch ontgonnen en dat leidde nogal eens tot gekibbel. Het “gekibbel” zou hebben geleid tot de naam van het dorp.
Later, rond 1926, werd het land ontgonnen en ontstond er een welvarend landbouwgebied. Op 13 boerderijen in het Kibbelveen wordt voor het grootste deel akkerbouw gepleegd. Op een paar andere percelen zijn bomen geplant.

Onze partners in Kibbelveen

Lettertype formaat aanpassen