Molen De Arend

De molen van Coevorden komt oorspronkelijk uit Haarlem. In de jaren 70 was hij helemaal vervallen en overwoekerd door klimop. Na meerdere restauraties heeft hij weer de oorspronkelijke kleuren van 1937. Sinds 2013 is De Arend dankzij een groep enthousiaste molenaars weer operationeel.

Geopend: Wanneer de molen draait (vaak op zaterdag en zondag) en op afspraak.

Krimweg 58
7741 KK Coevorden
06 265 590 01
www.molensindrenthe.nl/molen-de-arend-coevorden/

Bekijk ook